INFORMACIONI SISTEM ZA PODRŠKU PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA BiH

Dobro došli u Informacioni sistem za podršku procesu evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.
Interaktivnost, transparentnost i dinamični protok informacija koje ovaj Informacioni sistem pruža omugućiće nam da zajedno odgovorimo na izazove koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom na njenom putu ka Evropskoj uniji.